Graeme Chapman - natural history photographer - ornithologist

Australian Birds

White-browed Scrubwren
Also known as: Tasmanian Scrubwren
Sericornis frontalisPhoto: 488217-D

488217-D ... White-browed Scrubwren, male, Atherton Tableland.


Previous  1  2  3  4  Next

Return to Photo Library page